Bertrams Polyline – plastový odvod spalin

Moderní plastové komínové systémy

Bertrams „Polyline“ je jednovrstvý přetlakový systém pro odvod spalin od spotřebičů na LTO a zemní plyn, odolný proti kondenzátu spalin, vyrobený z transparentního polypropylénu (PPs).
Je vhodný pro použití v případě kondenzačních kotlů a dalších spotřebičů, u nichž teplota spalin nesmí přesáhnout 120° C (teplotní třída T120) přetlak je do 5000 Pa (tlaková třída H1).

Je k dispozici jako
• Jednovrstvé trubky a tvarové díly v průměrech 60, 80, 110, 125 a 160 mm
• Koncentrický systém pro odvod spalin (LAS) ve velikostech DN 60/100, DN 80/125 a DN 110/160 mm.

Tyto systémy mohou být používány ve spojení s nízkoteplotními kotli a smí být provozovány také v podtlaku, pokud nebude překročena maximálně přípustná teplota spalin. Nejsou odolné proti vyhoření sazí a nesmí proto být použity pro odvod spalin od spotřebičů na pevná paliva.

Bertrams Polyline EW a Flex

Jedná se o jednovrstvý systém, určený k vložkování komínů, nebo šachet.

Bertrams Polyline LAS vnitřní

Jedná se o koncentrický systém jako vnitřní kouřovod.

Bertrams Polyline LAS vnější

Jedná se o koncentrický systém určený pro vnější montáž.