Bertrams Polyline EW a Flex

Bertrams Polyline EW pevný systém

Pevný systém Polyline EW je průmyslově zhotovený, jednovrstvý, tlakotěsný prefabrikovaný systém pro odvod spalin, který je nepropustný pro kondenzát. Je vyroben z průsvitného polypropylenu (PP). Dílce jsou pevné trubky a tvarovky s hrdlem a těsněním.
Vedení spalin je vystředěno rozpěrkami umístěnými ve vzdálenostech ≤ 2 m v komíně popř. instalační šachtě.
Systém je určen pro montáž hlavně do komínových těles. Zbývající prostor
v komínové šachtě může sloužit k zadnímu větrání (souproud i protiproud).

Jedná se o jednovrstvý systém, určený k vložkování komínů, nebo šachet.

Technická dokumentace a certifikát